Till senaste kommentaren

Hur mycket tjänar er generalsekreterare?

Jag undrar vad er generalsekreterare och er ordförande tjänar.

Kommentarer

 • Vår nuvarande generalsekreterare Oliver Schulz tjänar 73 200 kr/mån.

  Det kan låta mycket (eller lite beroende på person och referensram) men vi anser att det är en rimlig lön med tanke på verksamhetens omfattning och att generalsekreteraren ska vara tillgänglig 365 dagar om året.

  Riktlinjen för generalsekreterarens liksom alla anställda på vårt kontor är medianlönen för jämförbara tjänster i Sverige. Generalsekreterarens lön justeras därefter ned ca 20 procent. Styrande faktorer som styrelsen har räkna in är vilken lönenivå vi måste lägga oss på om vi ska kunna upprätthålla en professionell och stabil organisation.

  I vår lönepolicy, som beslutats av styrelsen, står det tydligt att lönenivåerna ska vara ”måttliga” samt att organisationen ska ”genomsyras av volontäranda”. Undersökning av löneläget i det svenska samhället och inom andra svenska frivilligorganisationer för en eventuell justering av våra lönenivåer ska göras vart tredje år.

  Här kan du se vilken ersättning styrelseordförande, generalsekreterare och fältarbetare har.

  Vänliga hälsningar,
  Mimi Givarservice
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.