Läkare Utan Gränser och GDPR

Fredagen den 25 maj 2018 ersätter EUs nya dataskyddslagstiftning, GDPR (General Data Protection Regulation), PUL(Personuppgiftslagen).

Syftet med den nya lagen är att ge dig ett ännu starkare skydd för dina personuppgifter. Eftersom vi på Läkare Utan Gränser får del av dina personuppgifter när du skänker en gåva till oss, är vi måna om att du ska veta hur vi använder uppgifterna.

Vårt mål är att du ska känna dig trygg med de tekniska och organisatoriska åtgärder vi har vidtagit för att skydda dina uppgifter. Dessutom är vi måna om att du ska känna att det är lätt att utöva dina rättigheter.

Om du vill veta mer rekommenderar vi dig att läsa vår integritetspolicy eller så kan du kontakta oss på givarservice@lakareutangranser.se.

Kontakt
Vem kontaktar jag för att…

Viktor Ansvarig Givarservice (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.