Till senaste kommentaren

Organisationens verksamhet inom familjeplanering

Hej!
Jag är återkommande givare till er och har stor tilltro till verksamheten. Jag är också involverad i frågan om befolkningsutveckling och familjeplanering. Jag skulle vilja komma i kontakt med någon som kan beskriva hur ni ser på detta och om ni satsar särskilt på spridande av kunskap och tillgång till preventivmedel. Det är extra relevant i utsatta områden som drabbas av svält, krig, oro etc. och där man slås av hur många barn som drabbas. Ofta i familjer med många barn.
Lars Wedén

Kommentarer

 • Hej Lars,

  Tack för din fråga. Du har helt rätt i att det framförallt är barn under fem år som drabbas hårdast i områden med stora humanitära behov, och vi som organisation arbetar mycket med insatser för de mest utsatta grupperna.

  På Läkare utan gränser ser vi familjeplanering och tillgång till preventivmedel som en självklar del i vårt arbete kring kvinnors hälsa, tillsammans med hälsokontroller under graviditet, säker förlossningsvård och eftervård, samt tillgång till säkra aborter för de kvinnor som önskar. Diskussioner med kvinnor om preventivmedel förs till exempel bland annat som en integrerad del av eftervården efter en förlossning.

  I vissa områden där vi arbetar är olika typer av preventivmedel svåra att få tag på, och därför är användningsgraden i dessa områden låg. Vi har flera exempel på projekt där Läkare utan gränser arbetar för att öka såväl medvetenheten om som tillgången på preventivmedel genom till exempel specifika program som riktar sig mot unga vuxna, mobila kliniker för att öka tillgången, och hälsoinformatörer som hjälper till att sprida kunskap.

  Om du är intresserad av att läsa mer så kommer här ett par länkar till texter om projekt där familjeplanering och preventivmedel spelar en viktig roll.

  https://lakareutangranser.se/nyheter/Information-motverkar-tonarsgraviditeter

  https://lakareutangranser.se/nyheter/sexarbetarna-pa-fronten-mot-hiv-i-malawi

  https://lakareutangranser.se/nyheter/bara-att-jag-ar-kvinna

  https://www.msf.org/empowering-women-practice-self-care

  Vänliga hälsningar,
  Marcus Givarservice
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.